WRABF World Cup2017-9th Day-RFHVT2&3

گالری عکس مسابقات بنچ رست کاپ جهانی 2017 -چهارمین رقابت های قهرمانی اروپا و کاپ جهانی با رقابت تیراندازان در کارت دوم و سوم کلاس هوی ورمینت ریم فایر 50 متر به پایان رسید. در این دوره رکوردهای زیادی شکسته شد از جمله رکورد امتیازی 749-42X ریم فایر هوی ورمینت توسط Luc Brouquir فرانسوی ،