یادداشت

با پایان یافتن مسابقات 25 متر بادی ، رقابت های بنچ رست ریم فایر 50 متر شروع گردید.مسابقات ریم فایر در سه کلاس اسپورتر ، لایت ورمینت و هوی ورمینت برگزار می شود. تصاویر این آلبوم مربوط به روز هفتم مسابقات و کلاس لایت ورمینت ریم فایر می باشد.