مسابقات قهرمانی جهان تیراندازی بنچ رست WRABF استرالیا 2015

سومین دوره از رقابت های قهرمانی جهان فدراسیون تیراندازی بنچ رست ریم فایر و بادی WRABF با میزبانی استرالیا در سال 2015 برگزار شد. در این رقابت ها مشارکت بسیار خوبی از طرف اعضای این فدراسیون انجام شد و یکی از بهترین مسابقات این فدراسیون با حضور تیراندازانی از 25 کشور عضو این فدراسیون برگزار شد.