نوشته‌ها

آلبوم تصاویر اولین دوره مسابقات رنکینگ بنچ رست – اصفهان فروردین ۹۷

اصول استفاده از پرچم های بادنما – مفاهیم پایه بخش دوم

اصول استفاده از پرچم های بادنما -بخش دوم

در نوشتار پیشین به استفاد‌ه‌ ابتدایی از بادنما در زمینه‌ی موقعیت‌یابی نگاهی داشتیم. یک بار دیگر مروری بر نوشتار قبلی خواهیم داشت ، در این مقاله از نمودارهایی برای توضیح بیشتر استفاده شده است که امیدواریم مفید باشد.

منابع زیادی در مورد بادخوانی با پرچم های بادنما وجود دارد ولی تجربه و آزمایش های شخصی منابعی ارزشمندتر خواهند بود. برای به‌ کارگیری درست پرچم بادنما باید به موارد زیر توجه داشته باشید:

  • پروانه : سرعت باد را در بادهای شدید و آرام نشان می دهد.

  • دنباله یا روبان ها : جهت و سرعت دنباله- برای موقعیت‌یابی و تعیین سرعت باد ؛ از نمودارهای بعدی استفاده کنید.

  • باله ها : باله های بادنما جهت باد را مشخص می‌کنند و بعضی ‌اوقات از دنباله روبانی بیشتر به چشم می‌آیند.

  • اثر مگنوس : اثر موسوم به مگنوس را هم مدنظر قرار می‌دهیم.

توجه به باله ها و روبان ها مهم هستند ، اما پروانه می تواند نشانگر مقیاسی خوبی برای تشخیص سرعت باد باشد ، حتی در بادهای بسیار آرام.

 

شکل ۱ نمودارهای بعدی با نوع حرکتی که هر کدام بسته به نوع باد از خود نشان می‌دهند، بادهایی موافق[۱] و مخالف[۲] مسیر هدف را به نمایش می‌گذارند.

باد ثابت از مسیر موافق (زاویه‌ دید از جلوی پرچم است) – محل برخورد کمی بالاتر خواهد بود.

 

باد ثابت از مسیر مخالف (زاویه‌ دید از پشت پرچم است) – محل برخورد کمی پایین تر خواهد بود.

[۱] Tail wind

[۲] Head wind

 

نمودارهای بعدی آگاهی ما را در مورد جابجایی محل برخورد نسبت به تغییر مسیر باد بیشتر می کنند؛ با چرخش پرچم بادنما نقطه برخوردی بسیار متفاوت ایجاد می‌شود که باز به سرعت باد مشخص‌شده توسط دنباله روبانی بستگی دارد. در این نمودارها با بادی در سرعت چهار تا هفت مایل بر ساعت در مقیاس بوفورت روبرو هستیم.

 

می توانید به صورت کلی از کارت بادخوانی WRABF در لینک زیر این تغییرات را ببینید:

دانلود WRABF wind reading card

 

 

در انیمیشنی که در لینک زیر می توانید ببینید ، تاثیر بادهای عرضی و مخالف و موافق بر روی پرتابه به خوبی نمایش داده شده است :

Wind direction affect

 

ترجمه و ویرایش : صادق قرنجیکی