آلبوم تصاویر مسابقات آزاد بنچ رست IRBRS - اصفهان - آذرماه ۹۷

آلبوم تصاویر مسابقات آزاد بنچ رست IRBRS – اصفهان – آذرماه ۹۷

آلبوم سومین دوره مسابقات رنکینگ بنچ رست - بندرترکمن

آلبوم سومین دوره مسابقات رنکینگ بنچ رست – بندرترکمن

آلبوم تصاویر دومین دوره مسابقات رده بندی بنچ رست - تهران مردادماه ۹۷

آلبوم تصاویر دومین دوره مسابقات رده بندی بنچ رست – تهران مردادماه ۹۷

آلبوم تصاویر اولین دوره مسابقات رنکینگ بنچ رست - اصفهان فروردین ۹۷

آلبوم تصاویر اولین دوره مسابقات رنکینگ بنچ رست – اصفهان فروردین ۹۷

گالری عکس مسابقات بنچ رست-تیراندازان بنچ رست ایران مهرماه ۹۶

گالری عکس مسابقات بنچ رست-تیراندازان بنچ رست ایران مهرماه ۹۶

سومین دوره مسابقات بنچ رست - ورامین اسفندماه ۹۳

سومین دوره مسابقات بنچ رست – ورامین اسفندماه ۹۳

دومین دوره مسابقات بنچ رست - ورامین مهرماه ۹۳

دومین دوره مسابقات بنچ رست – ورامین مهرماه ۹۳

اولین دوره مسابقات بنچ رست - رامیان مردادماه ۹۳

اولین دوره مسابقات بنچ رست – رامیان مردادماه ۹۳