رقابت های انجمن تیراندازان بنچ رست ایران IRBRS در دو کلاس رسمی WRABF و کلاس آزاد ۵۰متر برگزار می گردد. کلاس های LV و HV بر اساس قوانین بنچ رست WRABF اجرا می شوند. برای اطلاعات بیشتر در خصوص قوانین و کلاس های WRABF به لینک زیر مراجعه نمایید. 

قوانین و کلاس های مسابقات WRABF


کلاس های آزاد :

کلاس ۵۰ متر امتیازی

این کلاس بر اساس امتیازدهی رقابت های WRABF و بر روی کارت های هدف ۵۰ متر فدراسیون جهانی WRABF برگزار می شود. 

 • استفاده از هر نوع تفنگ بادی در کالیبرهای ۴٫۵ و ۵٫۵ میلیمتر مجاز است. 
 • محدودیتی در قدرت تفنگ ها وجود ندارد. 
 • نصب رگولاتور خارجی و داخلی ، وزنه لوله ، ایراستریپر سر لوله و پد های زیر بچه قنداق مجاز است.
 •  محدودیتی برای حداکثر وزن تفنگ به همراه متعلقات وجود ندارد.
 • عرض قنداق در بخش جلویی نباید بیشتر از ۳ اینچ باشد. ( شامل پد های متصل به قنداق های عادی نیز می شود)  
 • استفاده از رست های یک تیکه مجاز است.
 • امتیازدهی بر اساس قوانین WRABF انجام می شود. 
 • فاصله تا اهداف ۵۰ متر می باشد.
 • تارگت ۵۰ متر رسمی WRABF مورد استفاده قرار می گیرد. 

برای دانلود کارت هدف ۵۰ متر کلیک کنید. 

اندازه حلقه های امتیازی هدف ۵۰ متر را در شکل زیر مشاهده می کنید ( اندازه کارت اهداف A3 می باشد) 

کلاس های مسابقات انجمن

در هدف ۵۰ متر ، حلقه ۵ و  ۶  برای کمک به دید سیاه رنگ است، بقیه حلقه ها سفید رنگ بوده و با خط سیاه از هم جدا شده اند. قطر حلقه X مرکزی ۰٫۷۹۲ میلیمتر است. برای گرفتن امتیاز ۱۰X این حلقه باید مورد اصابت قرار گیرد. { مماس شدن حفره شلیک با آن} 

در شکل زیر اهداف امتیازی با یک خطر فرضی قرمز رنگ از اهداف قلق جدا شده اند. 

WRABF-50-m-target

50m-target


کلاس ۵۰ متر Grouping

این کلاس بر اساس جمع تیر Group بر روی اهداف ۱۰۰ یا ۲۰۰ یارد مسابقات بنچ رست IBS برگزار می شود. به این صورت که تعداد پنج شلیک بر روی پنج هدف که در یک کارت هدف ( سیبل) قرار دارند در مدت ۲۰ دقیقه انجام می شود. رده بندی بر اساس معدل اندازه جمع تیر (گروپ) هر ۵ هدف می باشد. اندازه گیری به وسیله کولیس های دقیق و یا سیستم امتیازدهی Ontarget به صورت الکترونیکی انجام می شود. 

 • استفاده از هر نوع تفنگ بادی در کالیبرهای ۴٫۵ و ۵٫۵ میلیمتر مجاز است. 
 • محدودیتی در قدرت تفنگ ها وجود ندارد. 
 • نصب رگولاتور خارجی و داخلی ، وزنه لوله ، ایراستریپر سر لوله و پد های زیر بچه قنداق مجاز است.
 •  محدودیتی برای حداکثر وزن تفنگ به همراه متعلقات وجود ندارد.
 • عرض قنداق در بخش جلویی نباید بیشتر از ۳ اینچ باشد. ( شامل پد های متصل به قنداق های عادی نیز می شود)  
 • استفاده از رست های یک تیکه مجاز است.
 • فاصله تا اهداف ۵۰ متر می باشد.
 • ملاک اندازه گروه تیر مرکز به مرکز شلیک هاست (CTC) 
 • اگر شلیک بیشتری بر روی هر کدام از اهداف انجام شود جزو شلیک های گروه تیر محسوب خواهد شد. 

هدف مورد استفاده در این کلاس از مسابقات : 

در هر کارت هدف یک هدف برای قلق در نظر گرفته شده است. 

کلاس های مسابقات انجمن