نصب و چیدمان بادنما

در مقالات قبلی اصول استفاده از بادنما ، با اجزای تشکیل دهنده یک بادنما ، کاربرد آن و تاثیر باد بر روی محل برخورد آشنا شدیم. در این نوشتار به موضوع نصب بادنماها و روشهای چیدمان آنها در میدان تیراندازی می پردازیم. همه دانسته ها در خصوص بادنما زمانی موثر هستند که بتوانیم آنها را در موقعیت های درستی قرار دهیم. اینکار باعث می شود که اطلاعات حاصل از بادنماها را به درستی تحیلیل و در نتیجه تیراندازی درستی در زمان موثر داشته باشیم.

پرچم های بادنما - بخش سوم : نصب و چیدمان بادنما

نصب پرچم های بادنما :

 در مسابقات تیراندازی بنچ رست ، برای نصب پرچم های بادنما و چیدمان تجهیزات تنها ۱۰ تا ۱۵ دقیقه وقت داریم (زمان آماده سازی قبل از شروع مسابقه)، در نتیجه آموزش برای انجام درست و صحیح این کار از اهمیت زیادی برخوردار است.

پرچم های بادنما این امکان را به شما می دهند که وضعیت باد را در هر لحظه‌ای از زمان تیراندازی ببینید ، بررسی کنید و در در زمان مناسب شلیک کنید. به تعدادی کافی پرچم های بادنما استفاده کنید و آنها را در فواصل متفاوت بین میز و هدف نصب کنید.

پرچم های بادنما را به ‌صورت خطی زاویه‌دار-قیفی شکل در میدان قرار دهید ، به طوری که بتوانید همه‌ی بادنماها را ببینید یا در مسیری بچینید که احساس می‌کنید بهترین مسیر برای شماست. (قرار دادن همه‌ی بادنماها در یک خط مستقیم مانع از دیدن بادنماهای دورتر می‌شود).

پرچم های بادنما - بخش سوم : نصب و چیدمان بادنما

موقعیت نصب و چیدمان پرچم های بادنما

پرچم های بادنما باید هم ارتفاع با میز شما و حداکثر در ارتفاع هدف نصب شوند. این یک موضوع قانونی در مسابقات است که ارتفاع بادنماها در ارتفاع میز و حداکثر در ارتفاع هدف (بخش زیرین هدف) باشند. بادنماها باید هر بار در محلی (فاصله چیدمان) مشابه نصب شوند تا بتوانید نتایج ارایه شده توسط آنها را در شرایط مختلف به یک شکل ارزیابی کنید. تمرین این کار در جلسه های تمرین باعث تسلط شما به چیدمان صحیح در زمان مسابقه می شود.

در اینجا فواصل پیشنهادی با توجه به تجربیات دیگر تیراندازان ارایه می گردد. به یاد داشته باشید که زاویه چیدمان ، فواصل دقیق تری که شما در آن راحت هستید را انتخاب کنید. نمونه های زیر برای راهنمایی بهتر می باشد.

  • تیراندازی 50 متر : برای تیراندازی ۵۰ متر ریم فایر ، حداقل سه پرچم بادنما لازم است هرچند که تعداد ۵ عدد از آنها ، گزینه‌ی بهتری است. این بادنماها را در فواصل ۵۰ متری (زیر هدف)، ۳۵-۳۸ ، ۲۵ ، ۱۰-۱۴ و ۲-۵ متری از هدف نصب کنید.

پرچم های بادنما - بخش سوم : نصب و چیدمان بادنما

  • تیراندازی 25 متر : به‌طور مشابه برای تیراندازی ۲۵ متری با تفنگ بادی ، سه پرچم بادنما با استفاده از همین فرآیند نصب که در بالا شرح داده شد در فواصل ۲۵ متری (زیر هدف)، ۱۰-۱۴ و ۲-۵ متری از هدف انتخاب بهینه‌ای است.

پرچم های بادنما - بخش سوم : نصب و چیدمان بادنما

 بدیهی است این مسئله به چپ یا راست‌ دست بودن تیرانداز بستگی دارد. (تیراندازان راست دست معمولا بادنماها را در سمت چپ نصب می‌کنند).

تمریناتی برای کسب مهارت در نصب و چیدمان بادنما

تمرین ۱- تمرین آموزشی ساده برای کسب مهارت در نصب بادنما :

طناب سبکی را تحت کشش تقریباً در فاصله‌ی ۵۰ سانتی‌متری از میز و هم ارتفاع با آن در سمت چپ یا راست ببندید. جهت نصب طناب به چپ ‌دست یا راست‌ دست بودن شما در تیراندازی بستگی دارد (تیراندازان راست دست ، بادنماها را در سمت چپ میز نصب می‌کنند و چپ دست ها در سمت راست میز) . طناب باید تا محلی که پایه‌ی هدف قرار گرفته است، کشیده شود. همچنین طناب باید در ارتفاعی درست قرار گیرد. پرچم های بادنما را در خطی زاویه‌دار (قیف شکل) در ارتفاعی درست که طناب نشان می‌دهد، نصب کنید.

این تمرین باید جزیی از جلسه های تمرین تیراندازی شما باشد تا بتوانید به نصب درست پرچم های بادنما در میدان مسابقه و تیراندازی عادت کنید. شما باید بتوانید بدون دور کردن سرتان از میدان دید دوربین ، حرکت هر کدام از  پرچم های بادنما و اجزای آن یعنی باله ها ، دنباله های روبانی و پروانه بادنما را با چشم چپ (یا راست) ببینید.

استفاده از طناب برای اینکه محل قرارگیری بادنماها را در ذهن خود ثبت نمایید مفید است. شما باید یاد بگیرید که بادنماها را هر بار و در هر راند به یک شکل و فاصله از هم بچینید.

پرچم های بادنما - بخش سوم : نصب و چیدمان بادنما

تمرین ۲- زمانی که به تمرین قبلی مسلط شدید ، این تمرین را به ‌صورت دونفره و بدون استفاده از طناب انجام دهید.

  • از تمرین قبل و چیدمان پرچم های بادنما و فواصل بین آنها یک تصویر ذهنی داشته باشید،
  • یک نفر به عنوان راهنما در محل میز قرار می گیرد و یک نفر هم پرچم های بادنما را تنظیم می کند. در حالی که نفر داخل میدان فاصله را از میز تنظیم می‌کند، نفر راهنما محل قرارگیری بادنماها (جهت و فاصله بین آنها) را با حرکات دست نشان می‌دهد. سپس باهم محل بادنما را ببینید و بر طبق آن ، این بار با تعویض نقش ها تمرین را تکرار کنید. در صورتی که نیاز بود از طناب مثل تمرین قبلی برای نشان گذاری اما این بار با قرار دادن روی زمین راهنمایی بگیرید.

پرچم های بادنما - بخش سوم : نصب و چیدمان بادنما

پرچم های بادنما - بخش سوم : نصب و چیدمان بادنما

در ویدئوی زیر می توانید به همکاری دو نفر از اعضای تیم فنلاند در خلال مسابقات بنچ رست 2017 اسلونی توجه کنید.

اشکال و مدل های مختلف پرچم های بادنما

پرچم های بادنما در اشکال و اندازه‌های مختلفی ساخته می شوند. پرچم های بادنمایی را اتخاب کنید که بهترین عملکرد و نتیجه را برای شما داشته باشند. در اینجا نکاتی برای انتخاب یک بانمای خوب ارایه شده است :

  • نسبت شکل و اندازه‌ی ملخ ها برای نشان دادن سرعت باد ، ملخ یک بادنما نباید خیلی بزرگ تر از کل مجموعه محور اصلی باشد. همینطور نباید اندازه کوچکی داشته باشد که برای دیدن آن به زحمت بیفتید.
  • وزن دنباله ها برای نشان دادن جهت و سرعت باد ، دنباله ها باید تعادل وزنی خوبی داشته باشند.
  • اندازه‌ی باله ها و فواصلی که می‌تواند دید خوبی داشته باشد ، باله ها همچنین جهت باد را نشان می‌دهند و نسبت به دنباله های روبانی نمایان‌تر هستند.
  • طرح معمول پرچم های بادنما برای باد از جهت راست ، باله به رنگ سبز و برای باد از جهت چپ ، باله به رنگ نارنجی است. با این حال برخی طرح‌ها می تواند متفاوت‌ باشند. (رنگ قرمز یا زرد برای باد از چپ و یا هر ایده شخصی دیگر)
  • برخی بادنماها نیز دارای دو باله هستند که به نشان دادن بادهایی که نه در جهت مستقیم افقی (ساعت ۳ و ۹) و نه در جهت عمودی (ساعت ۱۲ و ۶) هستند، کمک می‌کنند.
  • هر نوع حرکت و تغییری در محیط در فاصله ۵۰ متری (طبیعتا در ۲۵ متری دید بهتری وجود دارد) باید قابل‌ رؤیت باشد. بنابراین هر چه که فاصله بادنما بیشتر می‌شود، ممکن است از بادنمایی با اندازه بزرگ تر استفاده کنیم تا همه بادنماها به‌طور عینی همانند نزدیک‌ترین بادنما دیده شوند. به همین منظور برخی تیراندازان از بادنماهایی در چند اندازه متفاوت استفاده می کنند.

پرچم های بادنما - بخش سوم : نصب و چیدمان بادنما

پرچم های بادنما - بخش سوم : نصب و چیدمان بادنما

بادسنج (Wind Indicators)

بادسنج ها در اشکال مختلفی ساخته و ابزار بسیار مفیدی هستند. برخی به صورت ۱۸۰ درجه ، نشان‌دهنده‌ی سرعت و جهت باد از چپ به راست و بالعکس و برخی ۳۶۰ درجه نشان‌دهنده‌ی باد و دایره‌ی کامل سرعت و جهت های مختلف باد است.

برخی از این بادسنج ها به صورت جدا استفاده می شوند و برخی دیگر را می‌توان با بادنماها در پایه‌های استاندارد ترکیب کرد. این شکل از پرچم های بادنمای ترکیبی بهترین حالت ممکن جهت استفاده برای تیراندازان است.

پرچم های بادنما - بخش سوم : نصب و چیدمان بادنما

تیراندازان از نشانه های متفاوتی بر روی صفحه بادسنج استفاده می کنند. برخی نشان های عددی را ترجیح می‌دهند، بعضی دیگر ترجیح می‌دهند که درجه یا علائم مشکی رنگ با زمینه سفید یا برعکس داشته باشد. هر علامت یا عددی ممکن است به سرعت باد و تعداد حلقه‌های دیاگرام هدف برای هدف‌گیری اشاره داشته باشد که به‌طور ویژه برای آن شخص خاص خواهد بود.

پس‌زمینه‌ی صفحه اصلی بهتر است بی‌رنگ ، مشکی یا سفید همراه با علائم متمایز کننده ­ای باشد که منجر به دید بهتری در زمان استفاده در میدان مسابقه شود. زمانی که لازم است تیراندازی با آهنگ سرعت بیشتری انجام شود ، استفاده از رنگ های روشن و مختلف در این بخش تنها سبب گیج شدن شما و تشخیص نادرست می‌شود.

پرچم های بادنما و بادسنج های بزرگ ممکن است تا فاصله‌ی ۵۰ متری مورد نیاز باشند ( با توجه به اینکه در مسابقه ریم فایر یا بادی رقابت می کنید) ، بنابراین باید قابلیت دید خوبی داشته باشند. بهترین فاصله برای استفاده از بادنماهایی با اندازه کوچک و متوسط حداکثر ۳۵ یا ۴۰ متر است. در بخش بعدی نسبت به معرفی بادسنج ها و کاربرد آنها بیشتر بحث خواهیم کرد.

برای پایه و نگهدارنده پرچم های بادنما و بادسنج ها ، پایه موزیک می‌تواند یکی از بهترین انتخاب ها باشد و  با قیمت کمی آنها را تهیه کرد (برخی از پایه های عکاسی استفاده می کنند که معمولا قیمت های بالاتری دارند). برای استفاده از این پایه موزیک ها ساخت یک رابط برای اتصال میله و محور مرکزی بادنما لازم است. مزیت این نوع پایه ها داشتن تنظیم ارتفاع برای نصب آنها در ارتفاع میز و یا هدف در میدان های مختلف مسابقه است.

گردآوری و ترجمه : صادق قرنجیکی