مقالات آموزشی

پر کردن کیسه شن در بنچ رست - بخش دوم

بنچ رست در آفریقای جنوبی

/
تیراندازی بنچ رست در آفریقای جنوبی شروع بنچ رست در آفریقای جنوبی تیراند…
پر کردن کیسه شن در بنچ رست - بخش دوم

معرفی تفنگ بادی RAW TM1000

/
معرفی شرکت Rapid Air Weapon شرکت Rapid Air Weapon توسط Martin …
پر کردن کیسه شن در بنچ رست - بخش دوم

معرفی پرچم های بادنمای BRT

/
تیراندازی بنچ رست در فضای باز انجام می شود و طبق قوانین این رشته…
پر کردن کیسه شن در بنچ رست - بخش دوم

معرفی Pellet gauge ابزار دسته بندی ساچمه

/
  معرفی پلت گیج Pellet Gauge پلت گیج یک ابزار دقیق اس…
پر کردن کیسه شن در بنچ رست - بخش دوم

انتخاب و دسته بندی ساچمه در بنچ رست تفنگ بادی

/
انتخاب و دسته بندی ساچمه تیراندازی بنچ رست یک رشته از ورزش تیرا…
پر کردن کیسه شن در بنچ رست - بخش دوم

تیراندازی بنچ رست در برزیل

/
تیراندازی بنچ رست ریم فایر و بادی در سال های اخیر توسعه زیاد…
پر کردن کیسه شن در بنچ رست - بخش دوم

معرفی دوربین Sightron SII 36×۴۲ BRD

/
دوربین Sightron SII 36*42 BRD دوربین یکی از ابزارهای اصلی در…