مقالات آموزشی

معرفی تفنگ بادی RAW TM1000
معرفی تفنگ بادی RAW TM1000

تیراندازی بنچ رست ریم فایر

/
تیراندازی بنچ رست ریم فایر همانطور که در مقاله آشنایی با تیراند…
معرفی تفنگ بادی RAW TM1000
معرفی تفنگ بادی RAW TM1000
معرفی تفنگ بادی RAW TM1000

معرفی دوربین Sightron SIIISS 45×۴۵ ED

معرفی دوربین Sightron SIIISS 45*45 ED سایترون در بین تیراندازان…
معرفی تفنگ بادی RAW TM1000

کنترل ماشه و تنفس در تیراندازی بنچ رست

تیراندازی بنچ رست - تکنیک‌های تنفس و کنترل ماشه در این مقاله م…
معرفی تفنگ بادی RAW TM1000

بنچ رست در آفریقای جنوبی

تیراندازی بنچ رست در آفریقای جنوبی شروع بنچ رست در آفریقای جنوبی تیراند…
معرفی تفنگ بادی RAW TM1000

معرفی تفنگ بادی RAW TM1000

معرفی شرکت Rapid Air Weapon شرکت Rapid Air Weapon توسط Martin …