گزارش مسابقه بنچ رست باشگاه مهر اسپورتاین مسابقات در دو کلاس LV و HV بنچ رست تفنگ بادی با میزبانی و اجرای باشگاه مهر اسپورت و آقای علیرضا مومن زاده در تاریخ 13 و 14 تیرماه 1398 برگزار گردید. در این دوره از 16 تیرانداز از چند استان حضور داشتند. این رقابت ها با حضور آقای مهندس علیخانی مدیرعامل شرکت مهراسپورت و اهدای جوایز و تندیس های مسابقه همراه گردید.

مسابقات بنچ رست باشگاه مهر اسپورت برگزار شد

نتایج مسابقات

کلاس لایت ورمینت :

مقام اول : آقای محمد خوانساری از اصفهان

مقام دوم : آقای یونس اونق از بندرترکمن

مقام سوم : آقای علی زراعی از تهران

مسابقات بنچ رست باشگاه مهر اسپورت برگزار شد

کلاس هوی ورمینت :

مقام اول : آقای کامران ذاکری از تهران

مقام دوم : آقای صادق قرنجیکی از بندرترکمن

مقام سوم : آقای علیرضا مومن زاده از اصفهان

مسابقات بنچ رست باشگاه مهر اسپورت برگزار شد

نفر برتر مجموع امتیاز LV و HV :

آقای محمد خوانساری از اصفهان با امتیاز 1445-40X

جدول نتایجمسابقات بنچ رست باشگاه مهر اسپورت برگزار شد

مسابقات بنچ رست باشگاه مهر اسپورت برگزار شد

مسابقات بنچ رست باشگاه مهر اسپورت برگزار شد