سومین دوره مسابقات بنچ رست-ورامین اسفندماه 93

سومین دوره از مسابقات بنچ رست در حالی برگزار شد که یک کمیته از تیراندازان مسابقات قبلی برای برگزاری و اجرای این رقابت ها تشکیل شده و باشگاه تک تیرانداز ورامین بار دیگر میزبانی این مسابقات را بر عهده گرفتند. در این دوره قوانین WRABF به عنوان مرجع قوانین مسابقات مورد توجه قرار گرفت و رقابت ها در سه کلاس متفاوت 25متر آزاد ، 25 متر فنرپیستون و 75 یارد آزاد برگزار شد.