رکوردهای مسابقات جهانی

کسب رکوردهای امتیازی طبق قوانین مسابقات WRABF در زمان رقابت ها توسط نمایندگان کشورهای عضو و شرکت کننده در آن رقابت به کمیته برگزاری اعلام و سپس توسط کمیته فنی WRABF احراز و تایید می شوند. رکوردهای جدیدی در مسابقات کاپ جهانی 2017 اسلونی توسط تیراندازان کسب شد.

World Scores

AAppo Korpi

Aappo Korpi ARLV 745-26X

Billy Chamberlin

Billy Chamberlin 747-30X