تیراندازان بنچ رست ایران در آذرماه 1393 با هدف معرفی تیراندازی بنچ رست به جامعه تیراندازی به خصوص رشته بنچ رست تفنگ بادی ایجاد شد. این وب سایت با ارایه مقالات آموزشی این رشته ، اخبار مسابقات ایران و جهان و ارتباط مستقیم با تیراندازان می کوشد تا تیراندازی بنچ رست را بیش از پیش در بین تیراندازان علاقمند توسعه دهد. همچنین برگزاری مسابقات بنچ رست با هماهنگی مسئولین و سازمان های متولی از اهداف اصلی این گروه می باشد.تیم مدیریتی این وب سایت از تیراندازان علاقمندی تشکیل شده است که در ترکیب کمیته های برگزاری مسابقات بنچ رست در ایران حضوری فعال دارند.