باشگاه بنچ رست Shot in تهران

/
این باشگاه در مجموعه ورزشی مهام قرار دارد ، این محل با سرمایه گذار…

باشگاه بنچ رست کردکوی

/
این باشگاه با پیگیری و همکاری تیراندازان بنچ رست شهرستان کردکوی و زیر نظر …

باشگاه بنچ رست سمنان

/
این باشگاه با همت و پیگیری آقای محمد رضا زمانی از تیراندازان خوب …

باشگاه بنچ رست سیمان اصفهان

/
میدان تیراندازی سیمان اصفهان در مجموعه ورزشی سیمان قرار گرفته است. این …

باشگاه تیراندازی بنچ رست آبادان

/
این محل با سرمایه گذاری بخش خصوصی و با حمایت کمیته تیراندازی…

باشگاه تیراندازی بنچ رست لارستان

/
باشگاه تیراندازی بنچ رست لارستان در مجموعه ورزشی شهید دانشیا…

باشگاه تیراندازی بنچ رست نقش جهان

/
در دست ساخت و آماده سازی مدیریت : علیرضا مومن زاده ، شماره تماس : ۰۹۱۳۱…

باشگاه تیراندازی بنچ رست گلستان

/
ساخت این میدان تیراندازی اختصاصی بنچ رست تفنگ بادی در بهمن م…