Shot in br club

باشگاه بنچ رست Shot in تهران

این باشگاه در مجموعه ورزشی مهام قرار دارد ، این محل با سرمایه گذار…
۱۳۹۶-۱۰-۲۰/توسط صادق قرنجیکی
Photo 2018 01 09 15 31 33

باشگاه بنچ رست کردکوی

این باشگاه با پیگیری و همکاری تیراندازان بنچ رست شهرستان کردکوی و زیر نظر …
۱۳۹۶-۱۰-۲۰/توسط صادق قرنجیکی
Semnan

باشگاه بنچ رست سمنان

این باشگاه با همت و پیگیری آقای محمد رضا زمانی از تیراندازان خوب …
۱۳۹۶-۱۰-۲۰/توسط صادق قرنجیکی
Siman Esfahan (1)

باشگاه بنچ رست سیمان اصفهان

میدان تیراندازی سیمان اصفهان در مجموعه ورزشی سیمان قرار گرفته است. این …
۱۳۹۶-۱۰-۲۰/توسط صادق قرنجیکی
Abadan BR1

باشگاه تیراندازی بنچ رست آبادان

این محل با سرمایه گذاری بخش خصوصی و با حمایت کمیته تیراندازی…
۱۳۹۶-۱۰-۱۸/توسط صادق قرنجیکی
Larestan BR Range2

باشگاه تیراندازی بنچ رست لارستان

باشگاه تیراندازی بنچ رست لارستان در مجموعه ورزشی شهید دانشیا…
۱۳۹۶-۱۰-۱۸/توسط صادق قرنجیکی
Naghsh E Jahan

باشگاه تیراندازی بنچ رست نقش جهان

در دست ساخت و آماده سازی
مدیریت : علیرضا مومن زاده ، شماره تماس : ۰۹۱۳۱…
۱۳۹۶-۱۰-۱۸/توسط صادق قرنجیکی
Golestan 4

باشگاه تیراندازی بنچ رست گلستان

ساخت این میدان تیراندازی اختصاصی بنچ رست تفنگ بادی در بهمن م…
۱۳۹۶-۱۰-۱۸/توسط صادق قرنجیکی