اولین مسابقه بنچ رست-رامیان مردادماه 93

اولین مسابقه تیراندازی بنچ رست ایران با برنامه ریزی چند ماهه و تلاش آقای رضا قلعه قالی رییس هیات تیراندازی رامیان جهت میزبانی این مسابقه و هماهنگی آقای صادق قرنجیکی جهت حضور تیراندازان در شهرستان رامیان برگزار شد. در این دوره تیراندازانی از گلستان ، اصفهان ، تهران و یزد حضور داشتند. برگزاری این مسابقه شروعی برای برگزاری مسابقات بعدی در تهران و سایر استان ها بود.