کل اخبار

مسابقات قهرمانی ۱۳۹۸ انجمن تیراندازان بنچ رست ایران

مسابقات بنچ رست انجمن IRBR با میزبانی باشگاه شاتین برگزار شد.

/
مسابقات تیراندازی بنچ رست در دو کلاس LV و HV انجمن IRBR (تیراندازی…
مسابقات قهرمانی ۱۳۹۸ انجمن تیراندازان بنچ رست ایران

گزارش تصویری از مسابقات قهرمانی جهان آفریقای جنوبی ۲۰۱۹

/
رقابت های قهرمانی جهان ۲۰۱۹ با میزبانی آفریقای جنوبی نیز با مدیریت بسی…
مسابقات قهرمانی ۱۳۹۸ انجمن تیراندازان بنچ رست ایران

تصویب کلاس آزاد ۵۰ متر تفنگ بادی توسط مجمع عمومی WRABF

/
با برگزاری مجمع نمایندگان WRABF در خلال مسابفات قهرمانی جهان ۲۰۱۹ آ…
new-world-record-2019

رکوردهای جدید جهانی در مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۱۹ آفریقای جنوبی

/
رکوردهای جدید جهانی  مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۱۹ آفریقای جنوبی در تار…
مسابقات قهرمانی ۱۳۹۸ انجمن تیراندازان بنچ رست ایران

انتصابات جدید در کمیته اجرایی WRABF

/
جلسه عمومی نمایندگان اعضای فدراسیون جهانی بنچ رست ریم فایر و بادی …
مسابقات قهرمانی ۱۳۹۸ انجمن تیراندازان بنچ رست ایران

کلاس آزاد ۵۰ متر انجمن IRBRS

/
کلاس آزاد ۵۰ متر - معرفی و توسعه تیراندازی بنچ رست یکی از اهداف اصلی انجمن …
مسابقات قهرمانی ۱۳۹۸ انجمن تیراندازان بنچ رست ایران

مسابقات بنچ رست باشگاه مهر اسپورت برگزار شد

/
گزارش مسابقه بنچ رست باشگاه مهر اسپورتاین مسابقات در دو ک…
مسابقات قهرمانی ۱۳۹۸ انجمن تیراندازان بنچ رست ایران

مسابقات تیراندازی بنچ رست باشگاه مهر اسپورت

/
یک دوره مسابقات تیراندازی بنچ رست در کلاس های لایت و هوی ورمی…
مسابقات قهرمانی ۱۳۹۸ انجمن تیراندازان بنچ رست ایران

مسابقات قهرمانی ۱۳۹۸ انجمن تیراندازان بنچ رست ایران

/
مسابقات قهرمانی سال ۱۳۹۸ طبق تصویب کمیته اجرایی انجمن IRBRS ، م…