کل اخبار

مسابقات پاییزه بنچ رست باشگاه شاتین تهران برگزار شد.

مسابقات تیراندازی بنچ رست ۲۵ متر قهرمانی ۱۳۹۹ انجمن

/
مسابقات تیراندازی بنچ رست ۲۵ متر قهرمانی ۱۳۹۹ انجمن تیراندا…
مسابقات پاییزه بنچ رست باشگاه شاتین تهران برگزار شد.

مسابقات بنچ رست کلاس ۵۰m Unlimited ، با میزبانی باشگاه بالابان گرگان برگزار شد.

/
مسابقات تیراندازی بنچ رست تفنگ بادی کلاس ۵۰m Unlimited انجمن تیرا…
مسابقات پاییزه بنچ رست باشگاه شاتین تهران برگزار شد.

برگزاری مسابقه تیراندازی بنچ رست کلاس ۵۰m Unlimited

/
 مسابقات تیراندازی بنچ رست کلاس ۵۰ متر آزاد ( ۵۰m ARU ) با تفنگ…
مسابقات پاییزه بنچ رست باشگاه شاتین تهران برگزار شد.

ساخت میدان تیراندازی بنچ رست اهواز

/
شروع ساخت باشگاه بنچ رست اهواز توسعه تیراندازی بنچ رست در ایران با…
مسابقات پاییزه بنچ رست باشگاه شاتین تهران برگزار شد.

مسابقات قهرمانی بنچ رست هند به تعویق افتاد

/
به گزارش کمیته برگزاری این مسابقات و اطلاع رسانی به اعضای WRABF…
مسابقات پاییزه بنچ رست باشگاه شاتین تهران برگزار شد.

اولین مسابقات قهرمانی بنچ رست تفنگ بادی ، هندوستان ۲۰۲۰

/
اولین مسابقات قهرمانی تیراندازی بنچ رست تفنگ بادی با میزبان…
Mehr Sport Feb.2020 5

برگزاری مسابقه تیراندازی بنچ رست کلاس های LV و HV باشگاه مهر اسپورت

/
شرکت و باشگاه تیراندازی مهراسپورت یک دوره مسابقات قهرمانی بنچ …
مسابقات پاییزه بنچ رست باشگاه شاتین تهران برگزار شد.
Shoting-match-nov2019

مسابقات پاییزه بنچ رست باشگاه شاتین تهران برگزار شد.

/
مسابقات بنچ رست باشگاه شاتین  یک دوره مسابقات تیراندازی بنچ…