کل اخبار

Shoting-match-nov2019

مسابقات پاییزه بنچ رست باشگاه شاتین تهران برگزار شد.

/
مسابقات بنچ رست باشگاه شاتین  یک دوره مسابقات تیراندازی بنچ…
رکوردهای جدید جهانی در مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۱۹ آفریقای جنوبی

مسابقات بنچ رست BR50 Cup Hamminkeln 2019

/
به نقل از بنچ رست آلمان DBRV  مسابقات تیراندازی بنچ رست ۵۰ متر…
رکوردهای جدید جهانی در مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۱۹ آفریقای جنوبی

مسابقات قهرمانی انجمن تیراندازان بنچ رست ایران سال ۱۳۹۹

/
با تصویب کمیته اجرایی انجمن تیرندازان بنچ رست ایران ، تاریخ و محل برگ…
رکوردهای جدید جهانی در مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۱۹ آفریقای جنوبی

مسابقات آزاد تیراندازی بنچ رست کلاس ۵۰m Unlimited

/
انجمن تیراندازان بنچ رست ایران در نظر دارد یک دوره مسابقات آز…
رکوردهای جدید جهانی در مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۱۹ آفریقای جنوبی

رقابت های قهرمانی ۱۳۹۸ انجمن تیراندازان بنچ رست ایران برگزار شد.

/
رقابت های قهرمانی ۱۳۹۸ انجمن تیراندازان بنچ رست ایران IRBRS طی روزهای ۱۷ …
رکوردهای جدید جهانی در مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۱۹ آفریقای جنوبی

مسابقات بنچ رست انجمن IRBR با میزبانی باشگاه شاتین برگزار شد.

/
مسابقات تیراندازی بنچ رست در دو کلاس LV و HV انجمن IRBR (تیراندازی…
رکوردهای جدید جهانی در مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۱۹ آفریقای جنوبی

گزارش تصویری از مسابقات قهرمانی جهان آفریقای جنوبی ۲۰۱۹

/
رقابت های قهرمانی جهان ۲۰۱۹ با میزبانی آفریقای جنوبی نیز با مدیریت بسی…
رکوردهای جدید جهانی در مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۱۹ آفریقای جنوبی

تصویب کلاس آزاد ۵۰ متر تفنگ بادی توسط مجمع عمومی WRABF

/
با برگزاری مجمع نمایندگان WRABF در خلال مسابفات قهرمانی جهان ۲۰۱۹ آ…
new-world-record-2019

رکوردهای جدید جهانی در مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۱۹ آفریقای جنوبی

/
رکوردهای جدید جهانی  مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۱۹ آفریقای جنوبی در تار…