تیراندازی بنچ رست در ایران

در مردادماه 1393 اولین مسابقه بنچ رست تفنگ بادی در استان گلستان شهرستان رامیان برگزار شد. تا کنون رقابت های این رشته در استان های تهران ، گلستان و اصفهان با عناوین مختلفی برگزار شده است. همچنین از اواخر سال 1395 باشگاه هایی با زمینه تیراندازی بنچ رست در این شهرهای اصفهان ، بندرترکمن ، تهران ، آبادان و لارستان ایجاد شده است.